Argo Blockchain lanserar en pool för ren energi för Bitcoin-gruvdrift

Vattenkraft kommer att driva en ny Bitcoin mining pool efter Argos partnerskap med DMG Blockchain.

En gruvpool för Bitcoin som enbart drivs av ren energi

Det börsnoterade gruvföretaget Argo Blockchain kommer att lansera en gruvpool för Bitcoin (BTC) som enbart drivs av ren energi, meddelade företaget den 26 mars.

Argo har samarbetat med det miljövänliga gruvföretaget DMG Blockchain för att skapa Terra Pool – en Bitcoin gruvpool som består av en hash-hastighet som härrör från båda företagens vattenkraftkällor, som företaget hävdar är den första i sitt slag.

Argo Blockchain PLC är ett brittiskt gruvföretag med tre operativa anläggningar i Kanada för brytning av Bitcoin och det privata myntet Zcash (ZEC). Företaget förvärvade nyligen en 320 hektar stor tomt i Texas, som det planerar att använda för att utöka sin gruvdrift med ytterligare 200 megawatt elkraft, som också kommer från förnybara energikällor.

Mer grönt och uppmanade andra Bitcoin

Argos verkställande direktör Peter Wall sade att det var en viktig prioritering att göra Bitcoin mer grönt och uppmanade andra Bitcoin-gruvföretag att följa efter:

„Att ta itu med klimatförändringarna är en prioritet för Argo och att samarbeta med DMG för att skapa den första „gröna“ Bitcoin mining pool är ett viktigt steg mot att skydda vår planet nu och för kommande generationer. Vi hoppas att andra företag inom Bitcoin mining industrin följer i våra fotspår för att visa på en bredare klimatmedvetenhet.“

Bitcoins energianvändning ökade för att matcha den årliga förbrukningen i landet Chile förra månaden, ett faktum som kritiker och skeptiker är snabba att påpeka. Det är dock få som tänker på att rikta samma kritik mot en teknik som internet, som redan använder mer energi än Bitcoin, och som liksom kryptovalutor ännu inte har expanderat till något som är i närheten av global användning.

„[DMG:s] fokus på miljövänlig Bitcoin-gruvdrift har möjlighet att driva förändringar i hur Bitcoin-gruvdriftsgemenskapen agerar mot en klimatmedveten framtid. DMG:s pågående engagemang för ren energibaserad kapitalanvändning är en viktig branschutveckling“, säger DMG:s verkställande direktör Dan Reitzik.